Minust

Olles meditsiini ja tervishoiu valdkonna regionaalne kaasjuht ja valdkonna juht Eestis, nõustan kliente igapäevaselt ühes innovaatilisemas ettevõtlussektoris. Omades lisaks huvi isikuandmete kaitse ja konkurentsiõiguse vastu, tegelen aktiivselt ka nende valdkondadega seotud küsimuste lahendamisega, millega kliendid oma igapäevatöös kokku puutuvad.

Mulle on oluline

Tervishoid ja meditsiin. Minu professionaalne tegevus tervishoiu ja meditsiinivaldkonna asjades ulatub klientide nõustamisest igapäevaküsimustes nende esindamiseni haldus- ja kohtuvaidlustes. Valdkonna väga spetsiifiline ja regulatiivselt keerukas õiguskeskkond loob väljakutseid igasse päeva.

Isikuandmete kaitse. Lisaks fookusele meditsiini ja tervishoiu eriregulatsioonile, nõustan kliente igapäevaselt ka isikuandmete kaitse küsimustes. Kuivõrd isikuandmete kaitse on iseäranis oluline terviseandmete kontekstis, võimaldavad teadmised andmekaitses anda klientidele veelgi täpsemat ja konkreetset õigusabi just meditsiini ja tervishoiu sektoris.

Teadmiste jagamine. Igapäevatööle lisaks olen Tartu Ülikoolis õigusliku analüüsi ja argumentatsiooni lektor. Õpetades õpime me ise. (Docendo discimus.)

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad ärijuhtimises)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Prantsusmaa (vahetusüliõpilane)
  • Salzburgi Ülikool, Austria (suveülikool, Euroopa eraõigus)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur

Üritused

Näita kõiki