Euroopa stabiilsusmehhanismi õiguskonverents

Toimumiskoht: Luksemburg
Toimumisaeg: juuni 30, 2023
Ürituse keel: inglise keel

Pringle’i kohtuotsuse 10. aastapäeva järgselt korraldas Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) õiguskonverentsi, mis oli pühendatud ESM-iga seotud 10 aastat kestnud kohtuvaidlustele. Meie partner, vandeadvokaat Carri Ginter esines konverentsil ettekandega, kus arutles 2012. aastal Eestis toimunud protsesside üle.

Õiguskonverentsi järelduste hulka kuulus tõsiasi, et konstitutsioonikohtud ja hagejad tunduvad olevat aktiivsemad, kui mängus on suured rahasummad. Samuti pidid Euroopa projekti kõige suuremad pooldajad juriidiliste vajaduste tõttu suuresti toetuma sellele, et ESM on rahvusvaheline leping, mitte Euroopa Liidu seadus. Ginter tõdes, et Euroopa stabiilsusmehhanism on endiselt elus ja täidab meie majanduses oma olulist rolli.

Olulisimad mõtted ettekandest

  • Eestlased on väga euroopameelsed. Väljakutse erakorralisele hääletamissüsteemile ei olnud Euroopa-vastane samm. See oli tingitud hirmust, mis saab juhul, kui me peame päriselt seitsmepäevase etteteatamisajaga tasuma 1,3 miljardit eurot. See summa moodustab meie SKT-st olulise osa.
  • Tulevikus peaksime kaaluma naasmist Euroopa Liidu hääletusmudeli juurde, selle asemel, et anda kuuele suurimale liikmesriigile õiguse algatada kiirmenetlust. Kuna tegemist on Euroopa projektiga, mitte pangandusprojektiga, väärib see rohkem kooskõla ideega „ühinenud mitmekesisuses”, mis on ühtlasi ka organisatsiooni moto.
  • Liikmesriikide parlamentide eelarveautonoomia kaitse on demokraatia jaoks keskse tähtsusega.

Loe pikemalt LinkedInist!

  • carri ginter

    Carri Ginter