Minust

Juhin Soraineni vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühma. Advokaadina olen esindanud kliente sadades kohtuasjades. Usun, et noori talente tuleb toetada ja et tuleb võtta sõna ühiskonda mõjutavates olulistes küsimustes.

Mulle on oluline

Euroopa Liidu õiguse asjatundja. Olin ekspert ajaloolises kohtuasjas Riigikohtus, kus hinnati Euroopa stabiilsusmehhanismi põhiseaduslikkust. Samuti esindasin ettevõtjat vaidluses Tallinna linnaga 2010.—2011. aastal kehtestatud müügimaksu kaasuses, kus Euroopa Kohus otsustas, et Tallinnas kohaliku maksuna kehtinud müügimaks on vastuolus Euroopa Liidu õigusega ja aktsiisidirektiiviga ning et ebaseaduslikult kogutud müügimaks tuleb koos intressidega ettevõtjatele tagasi maksta. Tunnustusena minu kogemustele ELi õiguse vallas on mind nimetatud Prantsusmaa saatkonna avocat conseil ehk usaldusadvokaat Eestis.

Nõustaja intellektuaalomandi küsimustes. Intellektuaalomandi valdkonna kohtuadvokaadina on mul olnud au esindada juhtivat Eesti toiduainetootjat olulises kaubamärgivaidluses, kus kohus leidis ja Riigikohus kinnitas, et vastaspool peab kliendile üle andma kogu brutotulu. Tegemist oli pretsedendiga Eesti intellektuaalomandiõiguse ja kaubamärgivaidluste praktikas.

Võitlus korruptsiooni vastu. 2015. aastal nimetas ASi Tallinna Sadam, mis on Eesti üks kasumlikumaid ettevõtteid, mind oma juhatuse liikmeks. Eelnevalt oli ettevõte vabastanud ametist kaks juhatuse liiget, kes olid peetud kinni seoses altkäemaksu uurimisega.

Riigiga seotud vaidlused. Olen kaitsnud kohtus Eesti ministeeriume ja Tallinna linna ning esindanud edukalt klienti seni suurimas kahjunõudes Eesti riigi vastu. Samuti esindasin pensionil olevaid kohtunikke põhiseaduslikkuse järelvalve menetluses, mille tulemusena Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohtunike pensionide kärpeni viinud sätted.

Hingelt õppejõud. Olen ELi õiguse kaasprofessor Tartu Ülikoolis, kus mind on kaks korda nimetatud aasta lektoriks ning tunnustatud medaliga silmapaistva panuse eest ülikooli arengusse. Lisaks olen ELi õiguse teemaliste kirjutiste autor rahvusvahelises erialakirjanduses. Sorainenis juhendan Sorainen Student Academy ja Thinktanki algatusi, mille eesmärk on toetada noorte arengut.

Akadeemiline taust

 • Tartu Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)
 • Stockholm University, Rootsi (magistrikraad õigusteaduses)
 • Concordia Rahvusvaheline Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
 • Swedish Institute Management Programme, Rootsi (juhtide koolitus)
 • University of Munich, Saksamaa (Saksa ja Euroopa õiguse kursus)
 • Hague Academy of International Law, Holland (rahvusvahelises eraõiguses)

Olen liige

 • Eesti Advokatuur
 • Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse ühenduse (FIDE Eesti) asutajaliige
 • Eesti Juristide Liit
 • Eesti Harjutuskohtu Selts
 • Rootsi Instituudi juhtimisvõrgustik (Swedish Institute Management Network)
 • Eesti Interneti Sihtasutuse Domeenivaidluste Komisjon