Korruptsiooniriskid tervishoius: arst mitmes rollis

Toimumiskoht: Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, Äripäeva toimetus
Toimumisaeg: 9:30-15:30, märts 24, 2021
Ürituse keel: eesti keel
Norman Aas & Lise-Lotte Lääne

Millised on peamised õiguslikud ohud meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevate spetsialistidele ja kuidas kaitsta oma õigusi?

Meie tervishoiu teemadele spetsialiseerunud vandeadvokaadid Norman Aas ja Lise-Lotte Lääne võtavad oma koolitusel vaatluse alla õiguslikud riskid, mis seonduvad näiteks lähedaste raviga, suhtlusega ravimitootjatega, patsientide kingitustega ja delikaatsete andmete töötlemisega. Lisaks selgitatavad nad, millised kohustused lasuvad raviasutuste juhtidel eelloetletud riskide ennetamisel.

Õigusruum meditsiinis ja tervishoius ei piirdu vaid valdkonnaspetsiifiliste õigusaktidega. Korruptsioonivastases seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses (ja GDPR) sätestatud nõudeid tundmata võib võrdlemisi kergesti sattuda õiguslikule karile. Nii korruptsioonivastane seadus kui isikuandmete kaitse õigus seavad arstidele piiranguid, mida sageli ei teata ega teadvustata.

Koolituse eesmärk on anda meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele ülevaade peamistest õiguslikest ohukohtadest võimalikes huvide konflikti olukordades ja isikuandmetega töötades.

Koolitusele on oodatud arstid, tervishoiuteenuste osutajad, raviasutuste juhid, ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjad ja edasimüüjad.

Koolitust korraldab Äripäeva Akadeemia.