Majandusjulgeolek 2020

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia
Toimumisaeg: 8:30-16:45, veebruar 20, 2020
Ürituse keel: eesti keel

Selle aasta konverentsi teemad on paljuski ajendatud just Eesti ÜRO Julgeolekukomitee peatse eesistumise prioriteetidest: rahvusvaheline õigus, küberjulgeolek, kliimajulgeolek ning majandus- ja julgeolekuhuvide seostest. Samuti globaalne konfliktiennetus ning rahu ja stabiilsuse tagamine. Eeltoodu kaasub ka meie traditsiooniliste peateemadega: välismajanduse- ja julgeolekupoliitika, energiajulgeolek, transpordi-, taristu- ja infraobjektidega seotud majandushuvid ja julgeolek.

Konverentsi ettekannetes ja paneeldiskussioonides räägitavat käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.

Päeva kolmas paneel keskendub rahvusvahelise õiguse ja õigluse kehtestamisele kriisides ning selleteemalises paneeldiskussioonis osaleb ka meie partner Carri Ginter.

Soraineni klientidele kehtib registreerumisel soodushind ( -10% alghinnast), selle rakendamiseks sisestage broneerimisel kood ”SORAINEN”.