Mida peab fotograaf teadma autoriõigustest?

Toimumiskoht: Kõrgem Kunstikool Pallas
Toimumisaeg: 13:00-16:15, september 24, 2020
Ürituse keel: eesti keel

Koolituse eesmärk on anda fotograafidele baasteadmised autoriõiguse teoreetilistest alustest, tutvustada autori varaliste õiguste teostamise viise, fotode litsentseerimise praktikat ning õiguste kaitse võimalusi. ülevaade autoriõigustest, kasutusõigustest ja sellega seonduvast, tutvustada fotode litsentseerimist.

Käsitletavad teemad:

  • autoriõiguse teoreetilised alused;
  • autoriõiguse teke, kaitse ulatus ja sisu;
  • autori varalised ja mittevaralised õigused;
  • varaliste õiguste teostamine: litsentsilepingud;
  • autoriõiguse kaitse võimalikkusest digitaalkeskkonnas.

Koolitust viib läbi meie jurist Oliver Kuusk. Konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühma liikmena tegeleb Oliver igapäevaselt põhiliselt tehnoloogia, meedia, andmekaitse ja intellektuaalomandi küsimustega.