Minust

Juristina aitan konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkonnas tegutsevaid advokaate erinevates ülesannetes, sealhulgas telekommunikatsiooni, meedia ja intellektuaalomandi küsimustes.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Lai pädevus. Olen konkurentsiõiguse ja ärilepingute valdkonna töörühma liige ning tegelen mitmesuguste õigusvaldkondade probleemidega, sealhulgas reguleeritud turgude, intellektuaalomandi, andmekaitse ja lepinguõiguse valdkondades. Kõige enam huvitab mind uudse ja murrangulise tehnoloogia ja õiguse kokkupuude ning minu töö on veenduda, et uued tooted ja teenused on kooskõlas olemasoleva õigusega.

Ärivaldkondade mõistmine. Olen osalenud interdistsiplinaarsetes projektides nagu näiteks Łódźi Ülikooli filmi- ja meediaõiguse suvekoolis ja õpin pidevalt, et süvendada enda teadmisi tehnoloogia, meedia ja meelelahutuse ärivaldkondades. Toodete ja teenuste taga peituva äri ja tehnoloogia mõistmine aitab mul keeruliste juriidiliste küsimuste korral selgeid ja toimivaid lahendusi pakkuda.

Huvi intellektuaalomandiõiguse vastu. Tunnen erilist huvi intellektuaalomandiõiguste vastu, olles bakalaureuse- ja magistriõpingute ajal uurinud kaubamärkide kasutamist audiovisuaalteostes ning autoriõiguse teostamist audiovisuaalteoste levitamisel uudsete murranguliste levitamistehnoloogiate kaudu.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)