Raamlepingute kasutamine riigihangetes

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 9:00-12:15, veebruar 16, 2022
Ürituse keel: eesti keel

16. veebruaril viib meie vandeadvokaat Kadri Härginen läbi koolituse raamlepingute kasutamisest riigihangetes. Koolituse eesmärk on tutvustada raamlepingu sõlmimise nõudeid ja praktilisi kasutusvõimalusi ning raamlepingute sõlmimise ja kasutamisega seotud vaidlustus- ja kohtupraktikat.

Pikaajaline lahendus

Hankijad seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus neil on vaja pikema aja jooksul sarnaseid tooteid või teenuseid, mille hankimiseks ei ole mõistlik iga-aastaselt riigihanget välja kuulutada ega sellele ressurssi kulutada. Raamlepingute kasutamine aitab pikemaks perioodiks luua raamistiku hankija ja pakkuja vahelisele koostööle, mille tingimused on aga tavapärasest hankelepingust paindlikumad. Raamlepingud on ka heaks vahendiks asjade ja teenuste hankimiseks neis valdkondades, kus hankevajadus võib olla harv, kuid kui vajadus tekib, siis on see ajakriitiline ja oluline. Koolitus keskendub nii õigusteooriale raamlepingu olemuse ja tunnuste kohta, tutvustades sealjuures raamlepinguid käsitlevat vaidlustus- ja kohtupraktikat ning käsitleb ka raamlepingu praktikas kasutamise aspekte.

Detailne ülevaade

Kadri käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • raamlepingu mõiste ja tunnused:
  – eristamine hankelepingust
  – suletud vs avatud süsteem
  – ühe- ja mitme pakkujaga raamlepingud
  – täpsustatud või avatud tingimustega raamlepingud
 • riigihangete seadusest tulenevad nõuded riigihangetele, mis lõppeb raamlepingu sõlmimisega:
  – eeldatav maksumus
  – menetlusreeglid
  – erandid
  – hindamiskriteeriumid
 • hankelepingute sõlmimine raamlepingu alusel
 • raamlepingute muutmine
 • asjakohane vaidlustus- ja kohtupraktika tutvustus.

Kogemus, millele võib kindel olla

Kadri Härginen on advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht. Kadri on tegutsenud riigihanke advokaadina 8 aastat, millele eelnevalt töötas ta avalikus sektoris nii riigihankeid läbiviiva spetsialisti kui ka Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas riigihangete poliitika kujundaja ning eelnõude väljatöötajana. Lisaks igapäevaselt klientide riigihankevaldkonnas nõustamisele ja vaidlustes esindamisele on Kadril ka märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus.