Minust

Juhin büroo regionaalset riigihankeõiguse tiimi, mis kuulub vaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna alla. Vaidluste lahendamise tiim on nagu õigusküsimuste esmaabiosakond: vaidlused tekivad ootamatult väga erinevates õigusvaldkondades ning edu võti on panna iga vaidluse jaoks kokku just selle kaasuse lahendamiseks sobiv üliprofessionaalne tiim.

Mulle on oluline

Vaidluste lahendamise kogemus. Kuigi minu kireks on riigihankeküsimused, olen esindanud kliente edukalt ka mitmetes riigiõiguse ja tsiviilõiguslikes vaidlustes. Muu hulgas olen esindanud kliente riigi vastutuse, jäätmekäitluse, keskkonnaõiguse, maareformi ja tarbijakaitse küsimustes. Minu teiseks ekspertvaldkonnaks on tööõigusvaidlused, sealhulgas tööandjate esindamine olukorras, kus töötajal on diagnoositud kutsehaigus.

Tunnen mõlemat poolt. Enne Soraineniga liitumist töötasin avalikus sektoris riigihangete spetsialistina ja osalesin riigihangete poliitika kujundamisel. Soovides veelgi paremini mõista nii hankijate kui ka pakkujate osa riigihanke protsessis ning uurida lähemalt paljusid erinevaid juhtumeid, otsustasin asuda tööle advokaadina. See võimaldab mul saada osa paljude erinevate pakkujate igapäevastest rõõmudest ja muredest ning ühtlasi nõustada ka hankijaid. Riigihankeõiguse küsimustega olen tegelenud alates 2007. aastast.

Koolitaja ja mentor. Olen koolitanud nii kohtunikke, riigiasutusi kui ka kohalikke omavalitsusi ning ka riigihangetega tegelevaid äriühinguid. Lisaks olen juba aastaid õpetanud riigihankeõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Hindan kõrgelt Soraineni mentorprogrammi ning pean väga oluliseks seda, et iga kolleeg tunneks end tiimi tõelise liikmena, sest meeskonna- ja koostöö on kvaliteetse töö eeldused.

Uurimustööd riigihankeõiguse alal. Olen kirjutanud kõik oma akadeemilised uurimustööd riigihangete teemal (raamlepingud ja riigihankelt kõrvaldamise alused Eesti ja ELi riigihankeõiguses). Oma doktoritöös käsitlen hankija nõuetekohase hoolsuse kohustust.

Haldus- ja munitsipaalõiguse tundmine. Oma varasemates õpingutes Sisekaitseakadeemias spetsialiseerusin haldusõigusele. Ühtlasi sain tunnistuse, mis annab mulle õiguse tegutseda maakonna- või linnavalitsuse sekretärina.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Sisekaitseakadeemia (rakenduslik kõrgharidus, halduskorralduse eriala)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri Haldusõiguse komisjon

Üritused

Näita kõiki