Ravimitootjate Liidu eetikaseminar

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 14:00-16:00, oktoober 12, 2021
Ürituse keel: eesti keel

Ravimitootjate Liidu liikmete jaoks on oluliseks eesmärgiks edendada eetilistel väärtustel põhinevat koostööd tervishoiusektoris. Liidu tugev eneseregulatsioon põhineb EFPIA koodeksil ning on loodud eesmärgiga tagada toimivad ja hästi läbimõeldud tegutsemisreeglid ja läbipaistvus. Missugused on ravimitootjate eetikareeglite olulisemad põhimõtted ning kuidas need suhestuvad õigusaktides sätestatuga?

Meie Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht, vandeadvokaat Lise-Lotte Lääne räägib konverentsi raames lähemalt eetikakoodeksi ja (ravimi)seaduse suhtest Eestis ja mujal.

Ajakava

14.00 – 14.10 Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja – sissejuhatus

14.10 – 14.25 Martin-Kaspar Sild, Ravimitootjate Liidu hea tava töögrupi esimees – „Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi olulisemad põhimõtted“

14.25 – 14.40 Indrek Oro, Ravimitootjate Liidu eetikakomitee liige, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige – „Ravimitootjate ja arstide koostöö – kas normaalne partnerlus või korruptsioonirisk?”

14.40 – 14.55 Lise-Lotte Lääne, Advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht, vandeadvokaat – Eetikakoodeksi ja (ravimi)seaduse suhe Eestis ja mujal

14.55 – 15.10 Mati Ombler, Siseministeeriumi nõunik – „Mida täiendada eetikakoodeksis?“

15.10 – 15.25 Kaili Semm, Ravimiameti õigusosakonna juhataja – „Transparentsus on oluline nii riigile kui patsiendile“

15.25 – 15.50 Paneeldiskussioon, juhib Riho Tapfer

15.50 Küsimused ja vastused