Riigihangete Treff 2024

Toimumiskoht: Hestia Hotel Europa, Paadi 5, 10151 Tallinn
Toimumisaeg: 09:50-17:00, mai 23, 2024
Ürituse keel: eesti keel

Addenda OÜ poolt korraldataval trefipäeval räägitakse hankemaailma tulevikusuundumustest, analüüsitakse riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid nii hankija kui ka pakkuja vaatevinklist, aktuaalseid vaidlustuskomisjoni ja kohtulahendeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Ürituse sihtrühmaks on riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

Meie partner Kadri Härginen ja advokaat Mario Sõrm esinevad ettekandega hankija ja pakkuja hoolsuskohustuse teemal. Riigihangetes osalejatele ei ole fraasid „hoolas hankija“ ja „hoolas pakkuja“ võõrad. Neid termineid kohtab sageli ka vaidlustuskomisjoni, kohtute ja audiitorite otsustes. Praktiliste näidete varal selgitatakse, kas hankija ja pakkuja hoolsus on kõigest sõnakõlks või sõltub hoolsuskohustuse täitmisest hankelepingu saamine, vaidluse võitmine või loobumine finantskorrektsioonist.

Üritus on tasuline ja toimub nii kohapeal kui ka veebis.

Vaata lisainfot ja ürituse ajakava siit

  • 13:20

    Hankija ja pakkuja hoolsuskohustus

    Kadri Härginen ja Mario Sõrm