Riigihanke spetsialisti arenguprogramm pakkujale

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 10:00-13:30, aprill 12-mai 12, 2022
Ürituse keel: eesti keel

Riigihangetel osalemine on väga ajamahukas ja palju ressurssi nõudev tegevus. Konkurents pakkujate vahel on tihe ning igal ettevõttel on tugev soov võita. Praktikas jäävad enamik neist teadmatuse ning vigade tõttu tühjade kätega.

Käesolev arenguprogramm on välja töötatud juhtidele ja spetsialistidele, kes osalevad riigihangetes ning soovivad teada, mis on oluline selleks, et riigihanget võita. Programmi läbinul on põhjalikud ja praktilised teadmised, kuidas ehitada pakkumine üles nii, et selle võiduvõimalused on maksimeeritud. Lisaks saab teada, millised on riigihanke menetluse erinevad liigid ning tulenevalt sellest õigused, kohustused ja võimalused enda huve kaitsta.

Osalejatele antakse praktilistele näidetele tuginevaid soovitusi hankes osalemisega seotud enamlevinud vigade vältimiseks ning oma õiguste hilisemaks kaitsmiseks vaidlustusmenetluses.

Koolituse läbi teab muuhulgas:

 • Kuidas osaleda riigihanke ettevalmistamises ja turu-uuringus ilma, et endale pikas perspektiivis jalga tulistada?
 • Pakkumuse ja taotluse erinevad nüansid nende esitamisest kuni tagasivõtmiseni
 • Pakkumuste vastavuse kontrollist ja pakkujate kvalifitseerimisest, sh netokäibe ja referentslepingu nõudest ning hankepassist
 • Pakkujate kõrvaldamine ja kõrvaldamata jätmisest
 • Kuidas käituda alapakkumuse korral ning millal on hankijal õigus kõik pakkumused tagasi lükata ja kas sellega on mõtet võidelda?
 • Kuidas koostada ühispakkumust nii, et konkurentsireeglitega pahuksisse ei minda?
 • Kuidas pakkuja saab oma õigusi kaitsta? Vaidlustusmenetluse põhitõed
 • Kuidas riigihangete registrit tulemuslikult kasutada?

Praktikud koolitajatena

Arenguprogrammi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemusega praktikud: Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht; Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat, kellel on pikaajaline eelnev töökogemus avalikust sektorist ning hea ülevaade ettevõtte sisemaailmast, olles olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes; Gerli Helene Gritsenko, advokaadibüroo Sorainen advokaat, kes tegutseb muuhulgas klientide riigihankevaldkonnas nõustamisega ja vaidlustes esindamisega;

 • 12/04/2022
  10:00

  Riigihangete põhitõed

  Esimesel koolituspäeval keskendume riigihangete põhitõdedele. Räägime lahti, kuidas osaleda riigihanke ettevalmistamises ja turu-uuringus ilma, et endale pikas perspektiivis jalga tulistada ning anname ülevaate riigihanke alusdokumentidest ja nende olulisusest. Samuti anname ülevaate kõige tähtsamatest nüanssidest peamiste menetlusliikide puhul, millest riigihankeid tehes üle ega ümber ei saa.

 • 19/04/2022
  10:00

  Pakkumused ja taotlused, riigihanke menetlustee ja vastavuse kontroll

  Teisel koolituspäeval räägime detailselt läbi kõik nüansid pakkumusest ja taotlusest nende esitamisest kuni tagasivõtmiseni. Kaardistame algusest lõpuni riigihanke menetlustee ning selgitame, mis on hankija otsus ning milline on selle võimalik mõju pakkujatele. Lisaks anname ülevaate pakkumuste vastavuse kontrollist ja pakkujate kvalifitseerimisest, sh netokäibe ja referentslepingu nõudest ning hankepassist

 • 28/04/2022
  10:00

  Pakkujate kõrvaldamine ja kõrvaldamata jätmine, alampakkumus

  Kolmandal koolituspäeval tutvume lähemalt pakkujate kõrvaldamise ja kõrvaldamata jätmisega. Selgitame lähemalt, mida teha juhul kui pakkujal on kõrvaldamise alus, näiteks maksuvõlg või varasem rikkumine ning anname nõu, kuidas tõestada hankijale, et vaatamata mineviku pattudele olete pakkujana oma usaldusväärsuse taastanud. Samuti räägime läbi eduka pakkuja valimise protsessi alates hindamisest kuni edukaks tunnistamiseni. Päeva teises pooles selgitame, kuidas käituda alapakkumuse korral ning millal on hankijal õigus kõik pakkumused tagasi lükata ja kas sellega on mõtet võidelda?

 • 05/05/2022
  10:00

  Ühispakkumused, hankija selgituspäringud

  Neljandal koolituspäeval räägime lähemalt riigihangetes osalemisest olukorras, kus üksi ei saa või taha. Sukeldume ühispakkumuste ja alltöövõtjatele tuginemise maailma ning selgitame, kuidas koostada ühispakkumust nii, et konkurentsireeglitega pahuksisse ei minda. Lisaks jagame nippe hankijaga suhtlemiseks ning selgitame, mida pidada silmas hankija selgituspäringutele vastamisel. Päeva lõpetame ülevaatega hanke- ja raamlepingust nende sõlmimisest tühisuseni.

 • 06/05/2022
  10:00

  Hankelepingu muutmine, vaidlusmenetluse põhitõed

  Viiendal koolituspäeval keskendume hankelepingu muutmisele ja pakkuja rollile selles. Selgitame lähemalt, kuidas pakkuja saab oma õigusi kaitsta – kuidas ja millal esitada hankijale ettepanek hankelepingu tingimuste muutmiseks? Tutvustame vaidlustusmenetluse põhitõdesid, sh olulisemaid tähtaegu ja sellele järgneda võivat menetlust halduskohtus.