Veebiseminar riigihangete seaduse muudatustest

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 9:00--10:45, aprill 6, 2021
Ürituse keel: eesti keel
riigihankeseminar

Kuula veebiseminari salvestust järele siit.

Vaata slaide:

Rahandusministeerium on esitanud arvamuste avaldamiseks eelnõu, millega läheb muutmisele või täiendamisele kokku 221 riigihangete seaduse sätet.

Eelnõu jõustumisel võib saabuda näiteks selgus, kuidas sõlmida segalepinguid ja millises riigihanke alusdokumendis tuleb seada minikonkursi hindamise kriteeriumid ja kvalifitseerimise tingimused. Lihthankemenetluses nähakse ette muudatusi pakkumuste esitamise tähtaja ning nn rahuaja kestuses. Ulatuslikumaid muudatusi saab olema väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses.

Kõrvaldamise aluste kataloog täieneb vabatahtliku alusega, kui ettevõtja pole esitanud maksudeklaratsiooni ning heastamist soovitakse võimaldada ka riigihangetes, mille eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem. Eelnõuga soovitakse ühtlustada ka ooteaeg üle ja alla rahvusvahelise piirmäära riigihangetes. Suuremaid täiendusi saab ka alltöövõtjate kontrollimise regulatsioon.

Vaidlustusmenetluses ja kohtumenetluses soovitakse kehtestada kauaoodatud tähtajad riigihanke alusdokumentide vaidlustamiseks erimenetlustes ning otsuste vaidlustamiseks väikehangetes. Samuti muudetakse kulude jagunemise ja hüvitamise regulatsioone. Halduskohtumenetluses nähakse ette nn automaatne hankelepingu sõlmimise keeld ja võimalus hankijale taotleda hankelepingu sõlmimise lubamist ka vaidluse ajal.

 

Info: iris.magnus@sorainen.com 

 • 09:00

  Avasõnad

  Kadri Härginen, Soraineni riigihankeõiguse valdkonna juht

 • 09:05

  Eelnõuga kavandatavad peamised muudatused ja miks neid vaja on

  Evelin Karindi-Kask, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

 • 09:25

  Kas VaKo-s ja kohtus vaieldakse samamoodi edasi?

  Gerli Gritsenko, Soraineni advokaat

 • 09:40

  Mis läheb hankijate jaoks lihtsamaks ja mis keerulisemaks?

  Mario Sõrm, Soraineni advokaat

 • 10:10

  Mida peaksid pakkujad eelnõu seaduseks saamisel silmas pidama?

  Kadri Härginen

 • 10:30

  K&V ja lõppsõna