Tulenevalt hiljutistest olulistest kohtulahenditest on tekkinud tõsine maksurisk suhetes, mille sisuks on n-ö ühemehefirma kaudu teisele äriühingule teenuse osutamine (OÜ-tamine). Riigikohus on viimastel kuudel andnud maksuhaldurile kolm olulist võitu ning kinnituse selle kohta, et äriühingule makstud teenustasu on põhimõtteliselt võimalik ümber kvalifitseerida palgaks.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) on juba teada andnud, et kavatseb teenustasu palgana maksustamise võimalust aktiivselt kasutada ning on avaldanud selle kohta ka oma seisukoha, mis on leitav siit. Lähiajal on lubatud ühendust võtta selliste ettevõtjatega, kelle tegevuses ilmneb selgeid OÜ-tamise tunnuseid. Et vestlus maksuametnikuga ning selles käsitletavad teemad üllatusena ei tuleks, oleks mõistlik juba praegu selliste suhete asjaolud üle vaadata ning maksuriskid ära hinnata.

Kohtuotsuste ja MTA juhendi põhjal esineb suur maksurisk olukordades, kus:

  • väljastatakse arveid teenuse eest igakuiselt ja üldjuhul samas summas;
  • teenust pakutakse vaid ühele või peamiselt ühele kliendile;
  • üks ja sama isik on nii teenuse osutaja kui ka teenuse saaja juhatuse liige;
  • teenuste osutamise lepingutel on töölepingutele omased tunnused (fikseeritud tööaeg, alluvussuhe, tööandjapoolne kontroll jne).

Samas ei ole MTA võimalused ümberkvalifitseerimiseks piiramatud – igal juhul on vajalik hinnata konkreetseid suhteid eraldi ning ainuüksi teenuse osutamise fakt kui selline ei saa olla maksustamise aluseks. Maksuhaldur peab igal konkreetsel juhul tõendama, et teenuse osutamise leping oli näilik ning tegelikkuses oli poolte vahel sisu poolest tööleping.

Teenuse osutamine ühemehefirma kaudu võib põhjendatult olla tavapärane ettevõtlus, mida palgamaksudega maksustada oleks selgelt vale. Maksuhalduri sekkumine võib eelkõige olla põhjendamatu näiteks juhtudel, kus teenust osutav äriühing on aktiivne ka muudes valdkondades, teenust osutatakse paljudele äriühingutele või kui suhtes puuduvad igasugused töölepingu tunnused.

Juhiseid lepingu olemuse määratlemiseks võib leida Riigikohtu lahenditest asjades nr 3-2-1-82-143-3-1-25-15 ning 3-3-1-12-15. Kui te nendest lahenditest oma küsimustele vastuseid ei leia, soovitame maksuriskide hindamiseks pöörduda meie maksuadvokaadi Tanel Moloki poole, kellel on nendes küsimustes laialdane kogemus.