Allar Jõks

Partner, vandeadvokaat

Keel

eesti, inglise, vene

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Õigusmaastikul olen tegutsenud aastast 1991. Olles õigust tõlgendanud nii kohtuniku, õiguskantsleri kui ka vandeadvokaadina, oman unikaalset vaadet Eesti õigussüsteemile. Nii esimese kui teise astme kohtunikuna kui ka Eesti Kohtunike Ühingu juhina osalesin Eesti kohtusüsteemi ülesehitamisel. Eesti Vabariigi õiguskantslerina seisin aastatel 2001—2008 parema valitsemiskultuuri ja põhiseaduspärase õigusloome eest. Minu algatusel täiendati Euroopa Liiduga liitumisel Eesti Vabariigi põhiseadust nn kaitseklausliga, mille kohaselt Euroopa Liidu õiguse kohaldamine ei tohi vastuollu minna põhiseaduse aluspõhimõtetega.

Mulle on oluline

Riigisuhete valdkonna arendamine. Olen uhke, et alates Soraineniga liitumisest 2009. aastal olen aidanud üles ehitada Eesti ühte võimekamatest kohtuvaidluste tiimidest, mille osaks on ka riigiga suhtlemise valdkond. Endise õiguskantslerina olen pühendunud eelkõige vaidlustele riigi ja isiku vahel, samuti klientide abistamisele suhetes riigiga. Mitmed võidetud kohtuvaidlused on oluliselt muutnud Eesti õiguskultuuri ja valitsemispraktikat.

Aktiivne ja kõnekas kodanik. Advokaat ei tohiks kunagi olla osa ühiskonna vaikivast enamusest. Igaüks, kes ei ole Eesti suhtes ükskõikne, peaks julgelt kasutama oma sõna – ja mõjujõudu. Võtan pidevalt sõna Eesti jaoks otsustavatel teemadel. Minu poolt 2009.aastal välja töötatud hea valimistava ja valimistavast kinnipidamise jälgimine avalikkuse poolt on mõjutanud Eesti valimiskultuuri. Selleks, et muuta Eesti õigusloomet konkurentsivõimelisemaks, olen 2011. aastal algatanud hea õigusloome tava ja igaaastase parima/halvima seaduse konkursi. Selleks, et oma arusaama paremast Eestist ellu viia, osalesin 2016. aasta presidendivalimistel poliitiliselt sõltumatu kandidaadina. Kuigi ma võitsin valimiskogu esimese vooru, ei olnud see piisav.

Tunnustus töö eest. Vabariigi president on mind tunnustanud Eesti õiguskultuuri edendamise eest Valgetähe III klassi teenetemärgiga. Eesti Ajalehtede Liit on mind nii 2002. kui ka 2010. aastal tunnustanud Eesti meediasõbraks. Eesti Päevalehe poolt 2015. aastal läbiviidud uuringu kohaselt olen Eesti mõjukaim jurist.

Usk noortesse. Armastan kolleegide juhendamist. Mind teeb õnnelikuks, kui näen noorte kolleegide arengut ja nende silmis sära ja ambitsiooni.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri Põhiõiguste komisjon
  • Eesti Juristide Liit, volikogu liige
  • Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
  • Tallinna Vesi (auditi – ja ühingujuhtimise komitee liige)