Klaudijus Baronas

Teisininko padėjėjas

Kalba

lietuvių, anglų

Paslaugos

Šalis

Lietuva

Apie mane

Esu Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos teisininko padėjėjas. Talkinu kolegoms konsultuojant ir atstovaujant klientams visuose teisminių ginčų sprendimo ir arbitražo proceso etapuose.

Daugiau

Ginčų sprendimas. Padedu kolegoms rengiant procesinius dokumentus, atliekant tiriamuosius darbus ir konsultuojant klientus.

Finansinių paslaugų teisinis reglamentavimas ir įmonių teisė. Esu susipažinęs ir dirbęs su teisiniu fintech bendrovių licencijavimo proceso reglamentavimu. Taip pat turiu patirties įmonių teisės srityje dirbant su įmonių ir jų filialų steigimu bei valdymu.

Akademinis ir profesinis tobulėjimas. Siekiu nuolat tobulėti akademinėje srityje, todėl dalyvauju įvairiuose Europos teisės studentų asociacijos (ELSA) ir kitų organizacijų rengiamuose mokymuose ir konferencijose. Taip pat, kaip „ThinkTank“ narys padedu kolegoms iš kitų praktikos grupių, taip plėsdamas savo profesinį akiratį.

Savanorystė. Pradėjęs studijas aktyviai dalyvavau Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų atstovybės (VU SA TF) veikloje. Būdamas organizacinio komiteto nariu prisidėjau prie svarbiausių Teisės fakulteto renginių ir švenčių organizavimo.

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro studijų studentas)