Europos Žmogaus teisių teismas nusprendė pradėti nagrinėti bylą pagal mūsų komandos atstovaujamo Mindaugo Marcinkevičiaus skundą prieš Lietuvą dėl galimo saviraiškos laisvės pažeidimo.

Lietuvos teismai įpareigojo M. Marcinkevičių paneigti viešai išsakytą nuomonę

Skundas  buvo pateiktas dėl galimo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 10 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės į saviraiškos laisvę pažeidimo. M. Marcinkevičius – vienos didžiausių verslo grupių šalyje „Vilniaus prekyba“ smulkusis akcininkas – siekia įrodyti, kad toks pažeidimas buvo įvykdytas Lietuvos teismams jį įpareigojus paneigti viešai išsakytą nuomonę apie buvusį verslo partnerį, pagrindinį grupės „Vilniaus prekyba“ akcininką Nerijų Numą.

Lietuvos teismas nusprendė, kad dalis M. Marcinkevičiaus išsakytų teiginių buvo laikytini ne nuomone, o faktų konstatavimu, neatitinkančiu tikrovės. M. Marcinkevičius buvo įpareigotas paneigti savo teiginį.

EŽTT sprendimas turės didelę reikšmę Lietuvos teismų praktikai

Klausimas dėl nuomonės atribojimo nuo fakto konstatavimo ir įpareigojimo paneigti nuomonę atitikimo Konvencijai, kurį šioje byloje nagrinės Europos Žmogaus teisių teismas, yra itin reikšmingas Lietuvos teismų praktikai.

„Tikimės, jog šioje byloje bus atsakytas iki šiol aktualus Lietuvos teismams klausimas dėl kriterijų, atribojant asmens subjektyvią nuomonę nuo fakto konstatavimo“, – komentuoja klientui atstovaujantis „Sorainen“ partneris Kęstutis Švirinas.

Klientui atstovaujanti komanda

Byloje M. Marcinkevičiui atstovauja partneris Kęstutis Švirinas ir vyresniosios teisininkės Aušra Gaurytė bei Almina Ivanauskaitė.