Konsultavome valstybės valdomą energetikos grupę „Ignitis grupė“ žengiant į Latvijos atsinaujinančios energetikos rinką.

„Ignitis grupės“ dukterinė bendrovė „Ignitis renewables“ sudarė sąlygines sutartis dėl trijų Latvijos bendrovių, vystančių vėjo parkų projektus Latvijoje, 100 % akcijų įsigijimo. Vėjo parkų, kurių bendra galia siekia apie 160 MW, statybos turėtų prasidėti 2024–2025 m., komercinės veiklos pradžia – 2025–2027 m.

Investicijos sieks iki 200 mln. eurų

Preliminari bendra investicijų suma sieks iki 200 mln. eurų, iš kurių objektų įsigijimo kaina neviršija 10 % sumos. Įsigijimo kainos išmokėjimas priklauso nuo sutartyse numatytų vystymo etapų pasiekimo.

Išvystyti projektai veiks rinkos sąlygomis.

Iki 2030 m. žaliosios gamybos portfelį išplės iki 4 GW

„Latvija yra viena iš mums strategiškai svarbių rinkų, o šių projektų įsigijimas yra nuosekliai įgyvendinamos grupės strategijos rezultatas. Iki 2030 m. esame numatę žaliosios gamybos portfelį išplėsti iki 4 GW, todėl ir toliau aktyviai ieškosime plėtros galimybių visose Baltijos šalyse bei Lenkijoje“, – sako „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

Pasirašytose sutartyse numatyta, kad pardavėjai turės išvystyti jėgainių projektus iki statybos darbų etapo, o gavus statybų leidimus – perleisti akcijas „Ignitis renewables“. „Ignitis grupei“ tai bus pirmieji tokie žaliosios gamybos segmento projektai, kai perkamų parkų vystytojai ir toliau bus atsakingi už jų vystymą. Pažymėtina, kad „Ignitis renewables“ aktyviai įsitrauks į sprendimų priėmimą, o vystytojams gavus statybų leidimus, pati ieškos rangovų vėjo elektrinių statybai ir statybos darbų vykdymui.

Mūsų paslaugos ir projekto komanda

„Sorainen“ komanda, vadovaujama partnerio Sergejaus Butovo (Lietuvoje) ir vyresniosios teisininkės Viktorijos Smirnovos-Čerkasos (Latvijoje), konsultavo „Ignitis grupę“ sudarant šį sandorį. Parengėme Latvijos rinkos reguliavimo apžvalgą, konsultavome su teisiniu auditu susijusiais klausimais ir rengėme sandorio dokumentaciją. Taip pat konsultavome ir atstovavome klientui derybose dėl akcijų pirkimo sutarties.