Sėkmingai atstovavome įmonių grupės interesams ginče su smulkiuoju akcininku, nagrinėtame Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT). Smulkusis akcininkas, gindamas bendrovės interesus, reiškė reikalavimą įmonių grupei bei siekė šiai uždrausti vykdyti sandorius, kurie menamai kėlė grėsmę bendrovės interesams. LAT atmetė smulkiojo akcininko kasacinį skundą, nusprendęs, kad jis neturi teisės reikšti tokio ieškinio, be to, kilęs ginčas nagrinėtinas arbitraže.

Ieškinį akcininkas gali pareikšti tik bendrovės valdymo organams ir jų nariams

Pirmosios bei apeliacinės instancijos teismams atsisakius priimti akcininko ieškinį, jis šiuos teismų sprendimus skundė kasacine tvarka. LAT, atmetęs kasacinį skundą,  pateikė išaiškinimą, kad akcininkas bendrovės interesais gali pareikšti ieškinį tik bendrovės valdymo organams ir jų nariams dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo. Tačiau akcininkas neturi teisės reikšti tokio ieškinio bendrovės vardu tretiesiems asmenims – tokia teisė yra suteikta tik bendrovės valdymo organams. Akcininkui taip pat nesuteikiama teisė reikšti prevencinį ieškinį, kai žala dar tik gali atsirasti. Be to, LAT nurodė, kad ginčas turėtų būti nagrinėjamas ne  bendrosios kompetencijos teisme, o arbitraže, nes jis kyla iš sutarties, kurioje šalys sudarė arbitražinę išlygą.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas, teisininkė Aušra Gaurytė ir vyresnysis teisininkas Kazimieras Karpickis.