Sėkmingai atstovavome bendrovei „Unis Steel Baltija“ pateikiant kasacinį skundą ginče dėl jos parduotų prekių kokybės. Skunde buvo ginčijamas mūsų kliento prekes įsigijusio pirkėjo reikalavimo atlyginti žalą galimumas ir reikalavimui taikytinas senaties terminas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė praktiką formuojantį sprendimą ir nustatė, kad visų pirma teismui turi būti teikiami reikalavimai dėl parduotų daiktų trūkumų (t. y. taikomi specialūs gynybos būdai). Reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti reiškiamas tik tuo atveju, jei nėra galimybės taikyti specialius gynybos būdus ir jei yra nustatyta pardavėjo kaltė bei neteisėti veiksmai.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai nesutapo

Pirkėjas reikalavo iš bendrovės „Unis Steel Baltija“ atlyginti žalą, patirtą pakeitus iš jos įsigytus vamzdžius kitais vamzdžiais.

Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog reiškiamas reikalavimas yra dėl parduotų daiktų trūkumų, todėl taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad reiškiamas reikalavimas dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos kokybės prekių, todėl taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas.

LAT aiškiai apibrėžė pirkėjo teisių gynimo būdus ir jų sąlygas

LAT nurodė, reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, kuriam taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, gali būti reiškiamas tik tuo atveju, kai pirkėjo pažeistos teisės negali būti apgintos taikant specialiąsias pirkimo-pardavimo sutartinius teisinius santykius reglamentuojančias nuostatas. Kitais atvejais reikštini reikalavimai dėl parduotų daiktų trūkumų, kuriems taikomas 6 mėnesių senaties terminas.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas, teisininkė Aušra Gaurytė ir vyresnysis teisininkas Kazimieras Karpickis.