Mūsų atstovaujamas bankroto administratorius „Klaipėdos administratoriai“ laimėjo ginčą dėl nušalinimo nuo bankroto administratoriaus pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad mūsų klientą nušalinti siekęs kreditorius neturėjo teisės reikšti prašymo dėl administratoriaus nušalinimo, nes neturėjo įstatyme nustatyto minimalaus patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio. Apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą nušalinti mūsų klientą nuo administratoriaus pareigų ir bylą nutraukė, taip suformuodamas naują praktiką dėl bankroto administratoriaus nušalinimo.

Nauja praktika – mažasis kreditorius negali inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo

Įmonių bankroto įstatymo redakcijoje nuo 2012 m. yra numatyta kreditoriaus (ar kreditorių), kurio teismo patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydis sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorinių reikalavimų bankroto byloje sumos, teisė kreiptis tiesiogiai į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Nepaisant 2012 m. pakitusio teisinio reglamentavimo, ilgą laiką buvo taikoma praktika, numatanti, kad mažasis kreditorius gali informuoti teismą apie galimai netinkamą administratoriaus pareigų vykdymą, o teismas tokią informaciją vertino savo iniciatyva.

Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas šioje byloje panaikino praktikos prieštaringumą bei suformavo praktiką, atitinkančią aktualų teisinį reglamentavimą. Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad atskiras kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro mažiau kaip pusę teismo patvirtintų reikalavimų sumos, negali teisme inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo dėl netinkamo pareigų vykdymo. Teismas taip pat nurodė, kad jei informaciją apie bankroto administratoriaus veiklą pateikia mažasis kreditorius, teismas neturi teisės vertinti tos informacijos ir yra įpareigotas nutraukti bankroto administratoriaus nušalinimo procesą.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas, teisininkė Aušra Gaurytė ir vyresnysis teisininkas Kazimieras Karpickis.