Sėkmingai atstovavome klientui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje, kurioje buvo sprendžiama, ar apeliacinio teismo nutartis dėl nemokumo bylos iškėlimo gali būti skundžiama kasacine tvarka. Teismas atmetė oponento ieškinį ir suformavo praktiką, jog dėl teismo nutarčių iškelti nemokumo bylą kasacija negalima.

LAT suformuota praktika užtikrina, kad nemokumo procesas būtų efektyvus

Anksčiau galiojusius Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymus nuo 2020 metų pradžios pakeitė naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ). Iki JANĮ įsigaliojimo galioję juridinių asmenų nemokumo procesą reglamentuojantys teisės aktai tiesiogiai įtvirtino, kad kasacija dėl teismo nutarties nemokumo bylos iškėlimo klausimu yra negalima. JANĮ tiesiogiai toks draudimas nebuvo numatytas, dėl ko kilo ginčas.

Savo poziciją, kad teismo nutarčių iškelti nemokumo bylą kasacija negalima, teismas motyvavo tuo, jog priešingas aiškinimas prieštarautų JANĮ tikslams, vienas kurių – spartaus ir efektyvaus nemokumo proceso užtikrinimas.

„Kasacinio teismo suformuota praktika užkerta kelią nesąžiningų juridinių asmenų piktnaudžiavimui ir užtikrina, kad nemokumo procesas būtų efektyvus ir vykdomais laikantis konkrečiai apibrėžtų terminų, tokiu būdu užtikrinant skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyrą“, – teigia klientui atstovavusi teisininkė Greta Kubiliūnaitė.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Laurynas Lukošiūnas, vyresnioji teisininkė Jurgita Karvelė ir teisininkė Greta Kubiliūnaitė.