„Nasdaq“ sėkmingai užbaigė Lietuvos, Latvijos ir Estijos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų sujungimą į „Nasdaq CSD“ Europos bendrovę (Societas Europaea (SE)). „Nasdaq CSD“ yra pirmasis centrinis vertybinių popierių depozitoriumas licencijuotas pagal Europos Sąjungos reglamentą Nr. 909/2014 (CSDR). Tai leidžia „Nasdaq CSD“ tęsti veiklą kaip centriniam vertybinių popierių depozitoriumui visose Baltijos šalyse remiantis nauju teisiniu reguliavimu.

„Sorainen“ komanda, kurią sudarė Lietuvos, Latvijos ir Estijos biurų teisininkai, konsultavo „Nasdaq“ visuose šio sudėtingo ir novatoriško projekto etapuose – vykdant analizę ir išrenkant tinkamiausią jurisdikciją naujam sujungtam depozitoriumui (2014–2015 m.), parenkant naują depozitoriumo veiklos modelį, kuris padėtų pasiekti didžiausią efektyvumą vadovaujantis nauju ES teisiniu reguliavimu ir leistų išlaikyti saugią bei į klientą orientuotą struktūrą (2015–2016 m.), kreipiantis dėl licencijos pagal CSDR ir vykdant trijų centrinių vertybinių popierių įmonių susijungimą pritaikant Europos bendrovės teisinę formą (2016–2017 m.). Įgyvendinant šį tarpvalstybinį įmonių susijungimą, „Eesti Väärtpaberikeskus“ perkėlė savo pensijų registro veiklą į naujai įsteigtą bendrovę „Pensionikeskus“, kaip to reikalavo Estijos finansų priežiūros institucija (2017 m.). „Sorainen“ taip pat konsultavo „Nasdaq“ teisinio reguliavimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pokyčių klausimais, siekiant paremti naujo sujungto depozitoriumo veiklą (2016–2017 m.).

„Sorainen“ komanda prisidėjo prie sėkmingo šio sandorio įgyvendinimo panaudodama savo žinias ir patirtį tiek susijungimų reguliuojamuose sektoriuose, apimančių kelias jurisdikcijas, tiek vertybinių popierių rinkos reguliavimo srityse. „Šis trejus metus trukęs projektas buvo tikras išbandymas mūsų komandai, turėjusiai spręsti sudėtingus ir novatoriškus teisinius klausimus ir tuo pat metu sklandžiai bendradarbiauti tarp Baltijos šalių teikiant visą reikalingą pagalbą ir konsultacijas mūsų klientui „Nasdaq“. Džiaugiamės šio projekto rezultatu – sukurtas jungtinis Baltijos šalių centrinis vertybinių popierių depozitoriumas padės mūsų vertybinių popierių rinkoms ateityje pasiekti dar geresnius rezultatus“, – teigia „Sorainen“ partneris Rūdolfs Engelis.

Visas tris Baltijos šalis apimančiai „Sorainen“ komandai vadovavo partneriai Rūdolfs Engelis (reguliavimo ir licencijavimo srityje) ir Algirdas Pekšys (įmonių susijungimo srityje). Komandą sudarė partneris Tomas Kontautas, ekspertas Augustas Klezys, vyresnysis teisininkas Evaldas Dūdonis bei teisininkės Laura Matukaitytė ir Aurelija Daubaraitė (Lietuva); vyresnieji teisininkai Zane Paeglîte ir Andis Burkevics bei teisininkas Mârtinš Rudzîtis (Latvija); partneris Reimo Hammerberg bei vyresniosios teisininkės Jane Eespõld, Juulika Aavik ir Kätlin Hein (Estija).