„Invega“ pakvietė finansų įstaigas teikti prašymus dalyvauti įgyvendinant skatinamąsias finansines priemones „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ ir „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“. Abi priemonės skirtos padėti gauti ar pertvarkyti finansavimą su lėšų trūkumu susidūrusiems verslo subjektams.

Priemonės įgyvendinamos per finansų įstaigas

Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta palengvinti sąlygas gauti finansavimą paskolų ir lizingo forma, o priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ – gauti finansavimą faktoringo forma prekybiniams sandoriams įgyvendinti.

Priemonės įgyvendinamos per finansų įstaigas, taip sumažinant verslo finansavimo riziką. Šios priemonės yra dalis Vyriausybės patvirtinto ekonomikos skatinimo paketo, skirto padėti įmonėms sumažinti dėl karantino patirtus nuostolius.

Daugiau informacijos apie priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ sąlygas galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ sąlygas galite rasti čia.

Mūsų paslaugos ir projekto komanda

„Sorainen“ vyresnioji teisininkė Agnė Sovaitė ir teisininkė Goda Drąsutė pro bono prisidėjo „Invegai“ atnaujinant sutartis, kurios bus pasirašomos su finansų įstaigomis, pagal aktualias priemonių sąlygas.