Sėkmingai apgynėme Lietuvos žurnalistų sąjungos ir suinteresuotų žurnalistų interesus Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) išnagrinėtoje byloje dėl konstitucinės teisės gauti, rinkti ir skleisti informaciją gynimo.

Teismas konstatavo, kad Vyriausybės kanceliarija pažeidė žurnalistų teises

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir suinteresuoti žurnalistai kreipėsi į teismą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) kanceliarija atsisakė pateikti ir sunaikino 2018 m. spalio 3 d. vykusio ministrų kabineto pasitarimo įrašą. Šio pasitarimo metu ministrai svarstė naująjį Visuomenės informavimo įstatymo projektą.

Galutinėje ir neskundžiamoje LVAT nutartyje pabrėžiama, kad LRV kanceliarijai atsisakius žurnalistams pateikti pasitarimo garso įrašą buvo pažeista žurnalistų teisė gauti, rinkti ir skleisti informaciją. Nors LVAT bylą dalyje dėl ištrinto Vyriausybės pasitarimo garso įrašo nutraukė, kadangi ištrinto įrašo atkurti nebeįmanoma, tačiau pripažino, kad kreipimosi metu įrašas egzistavo, bet LRV kanceliarija nepagrįstai atsisakė jį pateikti.

Visuomenės teisė žinoti – fundamentali

Ši byla yra reikšminga Lietuvos teismų praktikos formavimui. Remdamasi šiuo teismo sprendimu, LRV privalės informuoti, kas vyksta jos pasitarimuose.

„Priimdamas šį sprendimą, LVAT apgynė viešąjį interesą ir demokratijos principus, atkreipė dėmesį, jog pagrindinė žiniasklaidos funkcija yra informuoti visuomenę ir žurnalistams negali būti trukdoma informuoti apie savo veiklą. Demokratinėje visuomenėje viešasis sektorius dirba piliečių labui, todėl jų teisė žinoti, kaip priimami sprendimai – fundamentali. Šiuo sprendimu teismas padėjo tašką tolimesnėms diskusijoms, ar Vyriausybė gali slėpti informaciją nuo visuomenės. Tikiuosi, tokių bylų ateityje nebus,“ – teigia klientą teisme atstovavęs partneris Kęstutis Švirinas.

Klientui atstovavusi komanda

Mūsų Ginčų sprendimo komanda atstovavo klientui visų instancijų teismuose, ypatingą dėmesį skyrė Konstitucinio teismo doktrinos ir tarptautinių teismų išaiškinimų analizei bei taikymui, rengė procesinius dokumentus ir konsultavo žurnalistus visais kylančiais klausimais.

Klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas, vyresnioji teisininkė Aušra Gaurytė ir teisininkė Domantė Lunytė.