Lietuvos apeliacinis teismas priėmė mūsų klientui palankų sprendimą byloje pagal dešimties pajininkų ieškinį dėl pajaus pripažinimo indėlio sutartimi. Byloje atstovavome bankrutavusiai kredito unijai „Taupkasė“, administruojamai nemokumo administratoriaus „Klaipėdos administratorių biuras“.

Nors pirmosios instancijos teismas visų pajininkų ieškinį patenkino, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas šį sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą ieškinius atmesti ir pateikė išaiškinimus, kurie aktualūs vis dažniau inicijuojamuose pajininkų ginčuose su bankrutuojančiomis kredito unijomis.

Suklydimas dėl sutarties sąlygų neskaičius sutarties nėra pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu

Byloje pajininkai įrodinėjo, kad jiems nebuvo tinkamai atskleistos ir išaiškintos sutarčių, sudaromų su kredito unija, sąlygos. Ieškovų tvirtinimu, jiems nebuvo išaiškinti pajaus ir indėlio skirtumai, dėl to jie iš esmės suklydo sudarydami ginčijamas sutartis.

Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog šiuo atveju vertintinas ne tik kredito unijos elgesys, bet ir ieškovų elgesys bei savybės. Teismas pažymėjo, jog ieškovų amžius, išsilavinimas ir ginčo sutarčių pasirašymo trukmė savaime nereiškia, kad ieškovai buvo suklaidinti arba galėjo suklysti dėl sutarties esmės. Teismas sprendė, jog ieškovai, neskaitydami pasirašomų sutarčių sąlygų ir neįsigilinę į sutarčių sąlygas, elgėsi pasyviai ir neatsargiu bei nerūpestingu elgesiu prisiėmė riziką ir iš to galinčias kilti neigiamas pasekmes, todėl jų suklydimas negali būti laikomas pagrindu pripažinti sandorį negaliojančiu.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui byloje atstovavo ekspertas Kazimieras Karpickis ir vyresnioji teisininkė Greta Kubiliūnaitė.