Sėkmingai atstovavome bankrutuojančiai kredito unijai „Taupkasė“ (bankroto administratorius – „Klaipėdos administratorių biuras“) byloje dėl domenų registracijos. Klientas siekė pripažinti jo teisę į buvusiam valdybos pirmininkui priklausančius domenų vardus www.taupkase.lt ir www.taupkasė.lt ir perkelti šių duomenų registraciją unijai. Teismas visiškai patenkino mūsų kliento ieškinį taip suformuodamas naują praktiką, pagal kurią įmonės valdymo organų veiksmai gali būti traktuojami kaip nesąžiningi ir sudaryti pagrindą panaikinti domeno registraciją.

Teismas nustatė, kad buvęs valdybos pirmininkas turėjo nesąžiningų ketinimų

Vieną iš domenų buvęs valdybos pirmininkas įregistravo prieš unijai pakeičiant pavadinimą iš „Verslo“ kredito unija į kredito unija „Taupkasė“ ir iki unijai įregistruojant prekės ženklą „Taupkasė“. Teismas išaiškino, kad kaip unijos steigėjas ir dalyvis, buvęs valdybos pirmininkas dalyvavo unijos veikloje, todėl turėjo žinoti, kad unija ketina keisti pavadinimą ir pateikti paraišką dėl prekės ženklo registracijos, tačiau to nepaisydamas įregistravo domeną savo vardu. Teismas nustatė, kad registruodamas ir naudodamas domeną buvęs valdybos pirmininkas turėjo nesąžiningų ketinimų, ir tuo remdamasis panaikino domeno registraciją.

Antrasis domenas buvo įregistruotas po to, kai unija pakeitė pavadinimą  ir įregistravo prekės ženklą „Taupkasė“. Teismas nusprendė, kad teises į jį saugojo unijos užregistruotas pavadinimas ir prekės ženklas.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas ir vyresnysis teisininkas Kazimieras Karpickis.