Sėkmingai atstovavome bankrutuojančiai kredito unijai „Taupkasė“ (bankroto administratorius – „Klaipėdos administratorių biuras“) ginče su darbuotojais dėl priskaičiuotino prastovos užmokesčio bei išeitinės kompensacijos dydžio. Darbuotojai reikalavo skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį (VDU) įtraukti išmokėtas premijas. Teismas priėmė mūsų klientui palankų sprendimą, kuriuo pritarė, kad premijos buvo teisėtai neįtrauktos apskaičiuojant darbuotojų VDU.

„Taupkasės“ išmokėtos premijos nepriskiriamos premijoms už atliktą darbą

Premijos darbuotojams buvo išmokėtos už gerą darbą, todėl siekėme įrodyti, kad jos patenka į darbdavio iniciatyva skiriamų premijų (skatinamųjų) kategoriją, o tokios premijos nėra įtraukiamos apskaičiuojant VDU.

Nors „Taupkasė“ turėjo nustatytą premijavimo tvarką, teismas nustatė, jog išmokėtos premijos negali būti priskiriamos premijoms už atliktą darbą, kurios yra įtraukiamos apskaičiuojant VDU. Pasak teismo sprendimo, tam, kad premija būtų priskirta premijų už atliktą darbą kategorijai, premijavimo tvarkoje turi būti konkretizuoti premijos nustatymo kriterijai – premijos dydis, premijos dydžio nustatymo kriterijai ir premijos mokėjimo aplinkybės.

Klientui atstovavusi komanda

Klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas, vyresnysis teisininkas Kazimieras Karpickis ir teisininkė Greta Kubiliūnaitė.