Sėkmingai atstovavome „Alfa Bank“ – bendrovės „Arvi ir ko“ kreditoriui – byloje dėl „Arvi ir ko“ bendrovių pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos sprendimu panaikinti įmonių „Lietuvos cukrus“, „Rietavo veterinarinė sanitarija“ bei „Arvi kalakutai“ pardavimo Kipro įmonėms sandoriai. Tai sudarys sąlygas kreditoriams tęsti skolų išieškojimą iš neteistai perleisto turto.

Teismas pripažino netiesioginių kreditorių teisę ginčyti skolininkų sandorius

„Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad sandoriai buvo sudaryti nesąžiningai, ne rinkos kainomis ir be realaus atsiskaitymo už akcijas. Sandoriai sudaryti už abi sandorių šalis sprendimus priimant tai pačiai asmenų grupei – V. Kučinskui ir jo aplinkos žmonėms, – komentuoja partneris Laurynas Lukošiūnas, atstovaujantis bankui „Alfa Bank“. – Teismas nustatė, kad sandoriai buvo nenaudingi „Arvi ir ko“, buvo siekiama išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, perkeliant vertingas akcijas naujai sukurtų Kipro bendrovių nuosavybei, nepaisant jų mokumo ir sąsajų.“

Lietuvos apeliacinis teismas suformavo naują praktiką, kuri yra svarbi ne tik konkrečioje situacijoje, bet ir visai rinkai. Teismas pirmą kartą pripažino netiesioginių kreditorių teisę ginčyti skolininkų sandorius esant atitinkamoms sąlygoms.

Mūsų komanda

Klientui byloje atstovavo partneris Laurynas Lukošiūnas ir teisininkė Greta Kubiliūnaitė.