Esam atlasījuši 15 projektus, kas Shared Mission programmas ietvaros saņems bezmaksas (pro bono) juridisko un nodokļu palīdzību. Izvēlētajiem kandidātiem sniegsim padomus dažādās jomās, ar ko tie saskaras: no dibināšanas un darba līgumu sastādīšanas līdz datu aizsardzības un finansējuma piesaistīšanas.

Liela interese no projektiem vides jomā

Mūsu birojs atbalsta vides aizsardzības un klimatneitralitātes mērķus dažādos veidos, tostarp arī palīdzot šīs jomas projektiem ar to, ko protam vislabāk – risināt juridiskos un nodokļu jautājumus.

Šogad mēs koncentrējāmies uz uzņēmumiem, NVO, jaunuzņēmumiem un iniciatīvām, kuru mērķis ir darīt labu vietējās un globālās kopienās, ieviešot inovācijas vides jomā. Shared Mission programmas ietvaros saņēmām 20 pieteikumus no inovāciju un ilgtspējību attīstošiem projektiem. Atlasītie kandidāti pārstāv dažādu jomu vides iniciatīvas: ilgtspējīga lauksaimniecība, saules enerģijas izmantošanas palielināšana ēkās, lai samazinātu enerģētikas resursu izmaksas, pārtikas izmešanas novēršana, ekoloģijas iniciatīvu pārstāvība un citas.

Pateicamies ikvienam, kas atbalsta mūsu Shared Mission programmu – izrāda interesi, palīdz informācijai sasniegt plašāku auditoriju un iesūta savus pieteikumus.

Par Shared Mission programmu

Shared Mission programmu Sorainen sākotnēji uzsāka 2020. gadā, lai atbalstītu mūsu reģionam ātrāku atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās veselības un ekonomiskās krīzes, sniedzot bezmaksas juridiskās un nodokļu konsultācijas projektiem, kas strādā, lai sasniegtu šo mērķi. Pēc Shared Mission 2020. gada panākumiem mēs nolēmām padarīt to par daļu no mūsu ilgtspējības stratēģijas un īstenot to katru gadu. Līdz šim esam atbalstījuši vairāk nekā 40 projektus visā reģionā.