Arī šogad par godu Advokatūras dienai no 13. marta līdz 17. martam zvērinātu advokātu biroji, individuāli praktizējoši advokāti un viņu palīgi visā Latvijā sniegs bezmaksas konsultācijas dažādās tiesību nozarēs.

Sorainen Latvijas biroja zvērināti advokāti un juristi Advokatūras nedēļas ietvaros sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas šādās tiesību sfērās:

  • darba tiesības,
  • intelektuālais īpašums,
  • komercstrīdi (tiesvedības jautājumi),
  • nekustamā īpašuma jautājumi,
  • publiskie un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi.

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju no Sorainen Latvijas biroja speciālistiem lūgums iepriekš pieteikties zvanot uz mūsu biroju pa tālruni +371 67 365 000 līdz š.g. 10. martam.

Informācija par bezmaksas konsultāciju norisi:

  • Katras konsultācijas ilgums ieplānots aptuveni 30-40 min.
  • Konsultācijas mērķis nav veikt visaptverošu analīzi un sniegt pilnīgi visu nepieciešamo informāciju un izstrādāt risinājumus, jo parasti tik ierobežotā laikā tas nav iespējams. Konsultāciju vēlams izmantot, lai noskaidrotu iespējamās juridiskā jautājuma risināšanas iespējas un ieguvumus.
  • Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu bezmaksas konsultācijai atvēlēto laiku, iesakām rūpīgi tai sagatavoties iepriekš, iesūtīt izskatīšanai paredzētos dokumentus un pēc iespējas detalizētāk precizēt jautājumu.

Informācija par iespējām saņemt bezmaksas konsultācijas par citām tiesību sfērām un citās Latvijas pilsētās tiks publicēta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (ZAP) mājaslapā 3. martā.