Par mani

Esmu zvērināta advokāta palīdze, specializējos nekustamā īpašuma un regulēto jomu jautājumos, kā arī datu aizsardzībā. Uzskatu, ka laba jurista pirmais noteikums ir vispirms saprast klienta vajadzības un pārliecināties, ka piedāvātais risinājums precīzi atbilst tam, ko klients vēlas sasniegt.

Profesionālās aktualitātes

Konsultācijas par nekustamā īpašuma jautājumiem. Es piedalījos komandā, kas sniedza konsultācijas vadoša globāla papīra un iepakojuma izplatītāja Antalis, kas strādā vairāk nekā 40 valstīs, Latvijas meitas sabiedrībai par Latvijā esošas industriālās ražotnes pārdošanu un atpakaļnomu; darījuma aptuvenā vērtība bija 4 miljoni EUR. Konsultāciju ietvaros mēs sagatavojām nekustamā īpašuma pārdošanas un nomas līgumus, kā arī pārstāvējām klientu pārrunās.
Es arī pārstāvēju vienu no lielākajiem vizuālās izklaides pakalpojumu sniedzējiem vietējā tirgū saistībā ar nomas līguma pārrunām un grozījumiem. Darījums ietvēra telpu nomas un iekārtošanas jautājumus, tostarp par intelektuālā īpašuma aizsardzību un risku sadali.


Radoši risinājumi datu aizsardzībā. Esmu īstenojusi vairākus GDPR ieviešanas projektus, arī tādiem uzņēmumiem, kuru vidējais gada apgrozījums pārsniedz 60 miljonus EUR un kuros strādā vairāk nekā 500 darbinieku. Darbam bija nepieciešama padziļināta komercdarbības analīze, lai konstatētu visas attiecīgās datu plūsmas, datu apstrādes praksi un riskus, ar kādiem uzņēmums saskaras. Bieži bija nepieciešami radoši risinājumi, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, neradot klientam nepamatoti lielu slogu.
Es arī ikdienā sniedzu konsultācijas par to, kā uzņēmumos labāk nodrošināt atbilstību GDPR.

Atbildība par vidi un atkritumu apsaimniekošana. Es pārzinu Latvijas dabas resursu nodokli un vispārējo atkritumu apsaimniekošanas režīmu, kurā nespeciālistiem grūti orientēties. Regulāri sniedzu konsultācijas starptautiskiem klientiem, kuru piegādes ķēdes aptver vairākas valstis, par to, kā labāk risināt viņu atkritumu apsaimniekošanas jautājumus un nodrošināt likuma ievērošanu. Esmu arī konsultējusi klientus par vides atbildības vispārējiem aspektiem, piemēram, būvniecības kontekstā.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)
  • Utrehtas Universitāte, Nīderlande (Erasmus)

Es piedalos

  • Latvijas Advokātu kolēģija