Par mani

Esmu zvērināta advokāte, specializējos regulēto jomu jautājumos, vides atbildība jautājumos, kā arī datu aizsardzībā. Uzskatu, ka laba jurista pirmais noteikums ir vispirms saprast klienta vajadzības un pārliecināties, ka piedāvātais risinājums precīzi atbilst tam, ko klients vēlas sasniegt. Esmu iesaistījusies arī uzņēmuma ESG komandā un strādāju pie tā, lai paplašinātu mūsu praksi šajā jomā.

Profesionālās aktualitātes

Atbildība par vidi un atkritumu apsaimniekošana. Es pārzinu Latvijas dabas resursu nodokli un vispārējo atkritumu apsaimniekošanas režīmu, kurā nespeciālistiem nav viegli orientēties.

Esmu palīdzējusi vairākās augsta profila lietās saistībā ar piesārņojumu un citiem piemērojamo vides noteikumu pārkāpumiem. Pārstāvēju klientus strīdos vides valsts iestādēs un tiesās. Esmu palīdzējusi klientiem kriminālprocesu kontekstā, kas ierosināti saistībā ar  vides tiesību pārkāpumiem.

Manis sniegtā juridiskā palīdzība ietver arī klientu interešu pārstāvību ar vides tiesībām saistītās lobēšanas darbībās. Nesenā lietā panācām, ka netiek pieņemtas klienta interesēm nelabvēlīgas izmaiņas piemērojamajos tiesību aktos. Pateicoties šim darbam, klientam izdevās ietaupīt vairākus miljonus eiro saistībā ar savām uzņēmējdarbības izmaksām.

Regulāri sniedzu konsultācijas starptautiskiem klientiem, kuru piegādes ķēdes aptver vairākas valstis, par to, kā labāk risināt viņu atkritumu apsaimniekošanas jautājumus un nodrošināt likuma ievērošanu. Esmu arī konsultējusi klientus par vides atbildības vispārējiem aspektiem, piemēram, būvniecības kontekstā.

Radoši risinājumi datu aizsardzībā. Esmu īstenojusi vairākus GDPR ieviešanas projektus, arī tādiem uzņēmumiem, kuru vidējais gada apgrozījums pārsniedz 60 miljonus EUR un kuros strādā vairāk nekā 500 darbinieku. Darbam bija nepieciešama padziļināta komercdarbības analīze, lai konstatētu visas attiecīgās datu plūsmas, datu apstrādes praksi un riskus, ar kādiem uzņēmums saskaras. Bieži bija nepieciešami radoši risinājumi, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, neradot klientam nepamatoti lielu slogu.
Es arī ikdienā sniedzu konsultācijas par to, kā uzņēmumos labāk nodrošināt atbilstību GDPR.

 

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)
  • Utrehtas Universitāte, Nīderlande (Erasmus)

Es piedalos

  • Latvijas Advokātu kolēģija