Sākot ar 2022.g. februāri mūsu nodokļu komanda ir iesaistījusies projektā, lai sniegtu padomus studentiem, kuri izmēģinās spēkus praktisku konsultāciju sniegšanā, nodrošinātu rezultāta kvalitāti un sagatavotu lekcijas par nodokļu praktiskajiem aspektiem. Lai nodrošinātu konsultācijas studentiem, Latvijas Universitātes Juridiskās Fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs izmanto Latvijas zvērinātu advokātu un palīgu atbalstu, kuru viņi sniedz bez maksas (pro bono).

Kopš 1999. gada Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē kā studiju kurss ir iekļauta juridiskās palīdzības sniegšana, kura docēšanu un norisi nodrošina Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs, ko vada Sandra Zīle Gereiša.

Kursu apguvei piedāvā Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programmas 1. studiju gadā. Centra galvenais uzdevums ir dot iespēju studentiem jau studiju laikā praktizēties, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām personām vai sabiedrībai svarīgu jautājumu sakārtošanā.

Studenti konsultācijas, pēc iepriekšēja pieraksta, veic no oktobra vidus līdz maija beigām. Pieteikties konsultācijai var:

  • zvanot pa tālruni 67034591 Sandrai Zīlei Gereišai vai rakstot elektroniski zile@lu.lv
  • piesakoties pie Sorainen jurista Arnolda Mikāna