Nepārvarama vara

Noskaidrojiet, vai koronavīrusu var uzskatīt par nepārvaramu varu (force maejure), kas atbrīvo no līgumu saistību izpildes.

Sazinieties ar mums