Par mani

Kā partnere vadu mūsu Nekustamā īpašuma un būvniecības prakses grupu Latvijā. Jau kopš 1997. gada ieguldu savu enerģiju tiesiskās kultūras veidošanā, kuras pamatā ir uzticamas klientu attiecības. Man padodas atrast nestandarta risinājumus sarežģītās klientu situācijās, kas nereti prasa apvienot vairāku juridisko un pat inženiertehnisko jomu pārzināšanu un padziļinātu izpratni par klienta biznesa sektoru.

Profesionālās aktualitātes

Sarežģītu projektu sekmīgi risinājumi.  Esmu piedalījusies daudzos kompleksos nekustamā īpašuma attīstības projektos, tostarp atbilstoši Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) publicētajiem noteikumiem, pārdošanas un atpakaļnomas darījumos, liela mēroga iegādēs.

Augot līdzi konkurencei. Gūstu prieku, draudzīgi sacenšoties ar augstas raudzes advokātiem pārrunās un strīdu risināšanā, kā arī tenisa kortos.

Regulējuma uzlabošana. Esmu piedalījusies normatīvo aktu izstrādē dalītā īpašuma novēršanas, īpašuma ekspropriācijas, būvniecības atbildības un apdrošināšanas jomā.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija (LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija