2020. gada 17. janvārī Sorainen Latvijas birojs ir papildinājis partneru rindas, aicinot Andri Tauriņu un Valtu Neretu pievienoties biroja partnerībai. Līdz ar to mūsu Latvijas biroju vada un par klientu attiecībām rūpējas septiņi partneri, un visu Sorainen biroju kopējais partneru skaits sasniedz 33.

Komentāru par jaunumiem sniedz Laimonas Skibarka, Sorainen vadošais partneris: “Mēs esam pārliecināti, ka jauno partneru pievienošanās Latvijas biroja strīdu risināšanas praksei veicinās tās straujāku izaugsmi un sekmēs Tehnoloģiju, mediju un telekomunikāciju, kā arī   Transporta un loģistikas sektoru grupu attīstību. Palielinoties Latvijas biroja partneru skaitam, klientiem varēsim nodrošināt vairāk tik ļoti nepieciešamās partneru iesaistes un uzmanības viņu projektos, palielinot klientu apmierinātību ar mūsu sniegumu. ”

Juridiskā specializācija

Abi jaunie partneri turpinās kopīgi vadīt Latvijas biroja Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupu, ko viņi dara jau kopš 2019. gada jūnija.

Andra Tauriņa specializācijas jomas aptver valsts pārvaldes attiecības, intelektuālā īpašuma, informācijas tehnoloģiju un mediju tiesības. Viņš ir licencēts patentpilnvarnieks ar specializāciju preču zīmēs.

Valta Nereta darbs koncentrējas uz pārstāvību starptautiskās un vietējās šķīrējtiesu tiesvedībās un lietās, kas ietver pārrobežu aspektus un starptautiskās tirdzniecības jautājumus. Valtu aizrauj starptautiskie investīciju strīdi – viņš darbojas šajā jomā jau 10 gadu.

No klientu skatupunkta

Andris un Valts pievienojās Sorainen komandai pirms desmit gadiem un bija starp pirmajiem sektoru grupu vadītājiem, kad birojs ieviesa šo pieeju 2014. gadā.

Andris vada Latvijas Tehnoloģiju, mediju un telekomunikāciju sektora grupu. Viņš regulāri pārstāv klientus tiesās un fokusējas uz tehnoloģiju jomas uzņēmumu apkalpošanu.

Valts šobrīd strādā pie biroja Transporta un loģistikas sektoru grupas attīstīšanas. Viņa pieredze, kas uzkrāta šajā jomā, ļauj sniegt klientiem praktiskus padomus par tirdzniecības un regulēto nozaru jautājumiem transporta un jūras tiesību nozarēs.

Ieguldījums biroja un sabiedrības attīstībā

Valts vada Sorainen pārrobežu programmu par vienu no klientu servisa kultūras stūrakmeņiem juridiskajā jomā – projektu vadību. Viņš arī lasa lekcijas universitātē, sekmējot jauno juristu izaugsmi.

Abi jaunie partneri ir aktīvi tiesu izspēļu vadītāji un Sorainen Studentu akadēmijas lektori.

Andris turklāt bieži iesaistās sociāli nozīmīgos projektos un ir vadījis vairākas bezatlīdzības (pro bono) lietas. Piemēram, viņš pārstāvēja laikrakstu Bauskas Dzīve strīdā par vietējās pašvaldības piekopto negodīgo mediju praksi. Viņš ir arī sniedzis atbalstu Latvijas Mediju ētikas padomes izveidē, kas ir neatkarīga nevalstiska organizācija un kuras mērķis ir ētiska un atbildīga žurnālistika un mediju pašregulācija.