fbpx

Par mani

Es vadu Tehnoloģiju, mediju un telekomunikāciju sektora grupu un Strīdu risināšanas un risku vadības praksi Latvijā. Palīdzu klientiem risināt intelektuālā īpašuma strīdus. Uzskatu, ka panākumu atslēga ir pastāvīga mācīšanās un uzticība saviem ideāliem.

Profesionālās aktualitātes

Ievērojami klienti. Manas karjeras laikā man uzticējušies daudzi nozīmīgi klienti, kuriem esmu sniedzis konsultācijas. Šo klientu lokā ir tehnoloģiju ražotājs Robert Bosch (preču zīmju aizsardzība), tehnoloģiju ražotājs Makita Corporation (domēna vārda aizsardzība), betona tehnoloģiju attīstītājs Primekss (tiesvedība patenta pārkāpuma lietā), farmācijas uzņēmums Ratiopharm (tiesvedība patenta pārkāpuma lietā), sociālais tīkls ASKfm (preču zīmes un domēna vārda aizsardzība), farmācijas uzņēmums Rigvir (preču zīmes izmantošana), azartspēļu organizētājs Olympic Casino (preču zīmes aizsardzība) un fitnesa organizācija Crossfit (preču zīmes aizsardzība).

Licencēts patentpilnvarnieks. Esmu licencēts patentpilnvarnieks ar specializāciju preču zīmēs. Tas ļauj man pārstāvēt starptautiskus klientus preču zīmju lietās Latvijas Patentu valdē un Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē.

Lekcijas par intelektuālo īpašumu. Man ļoti patīk vadīt lekcijas par intelektuālā īpašuma tēmām. Esmu bijis vieslektors intelektuālā īpašuma tiesību kursā Rīgas Biznesa skolā, kā lektors autortiesību kursā Latvijas Kultūras koledžā. Esmu vadījis nodarbības arī Sorainen Studentu akadēmijā.

Akadēmiskā pieredze

  • Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija (publisko un privāto starptautisko tiesību kurss)
  • Londonas Ekonomikas un politzinātnes augstskola, Apvienotā Karaliste (intelektuālā īpašuma tiesību un sabiedrības kurss, 2012; kibertiesību kurss, 2016)
  • Leidenes Universitāte, Nīderlande (LLM Eiropas tiesībās)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLM)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (disciplinārlietu komisijas loceklis)
  • Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija