Par mani

Esmu Latvijas biroja Strīdu risināšanas un risku vadības prakses vadītājs. Ar savu pieredzi un praktisko pieeju es palīdzu klientiem starptautiskos un vietējos šķīrējtiesu procesos un tiesvedībās, kas ietver pārrobežu elementus un starptautiskās tirdzniecības aspektus. Esmu arī viens no nedaudziem advokātiem Latvijā, kas praktizē transporta un jūras tiesībās. Vairāk nekā 10 gadu esmu veltījis sev īpaši tuva temata izpētei – starptautiskajām ieguldījumu tiesībām.

Profesionālās aktualitātes

Strīdi, kas skar ārvalstu tiesības un ārvalstu tiesas. Ikdienā es konsultēju klientus strīdos, kas skar starptautisko privāttiesību aspektus, arī tādos strīdos, kas tiek risināti Latvijas tiesā vai šķīrējtiesā saskaņā ar ārvalstu tiesībām. Gatavoju atzinumus ārvalstu tiesām par Latvijas tiesībām, palīdzu Latvijā atzīt un izpildīt ārvalstu un ES tiesu nolēmumus, šķīrējtiesu nolēmumus un apķīlāšanas rīkojumus. Tāpat arī palīdzu klientiem iegūt pierādījumus civillietās un komerclietās, Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūrās un risinot citus pārrobežu jautājumus.

Starptautisko ieguldījumu šķīrējtiesa. Konsultēju investorus par dažādiem jautājumiem saistībā ar ieguldījumiem, piemēram, to strukturēšana un pārrunas ar valsts iestādēm. Kā investora E energia konsultants es palīdzēju klientam panākt labvēlīgu spriedumu pret Latvijas Republiku tās pirmajā ieguldījumu šķīrējtiesas procesā Starptautiskajā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centrā (ICSID).
2018. gadā kā advokāts veiksmīgi pārstāvēju vienu no lielākajām starptautiskajām apdrošināšanas grupām Centrālajā un Austrumeiropā strīdā Stokholmas Tirdzniecības kameras (SCC) Šķīrējtiesas institūtā.

Konsultācijas par regulētajām nozarēm. Palīdzu klientiem saistībā ar transporta un jūras tiesību tirdzniecības un regulējuma aspektiem, pārrunām, strīdiem un kuģu arestiem, darījumiem ar kuģiem un to reģistrēšanu, kā arī kuģubūves līgumiem un strīdiem. Sniedzu juridisku atbalstu Regina Baltica prāmja pārdošanā, Latvijai īpaši neierastā darījumā par kuģi, kura bruto tilpība pārsniedz 18 000 tonnu.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija (LLM pārrobežu komerctiesībās, ar izcilību)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)
  • City Law School, Londonas pilsētas universitāte (vasaras skola jūras tiesībās)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Šķīrējtiesa
  • Sertificēto šķīrējtiesnešu institūts (MCIArb)
  • Starptautiskā komerciālā arbitrāža Rīgā