Š.g. marta beigās SORAINEN Latvija jurists Edvīns Draba ir kļuvis par biedrības Latvijas Patentpilnvaroto Asociācija biedru. Edvīns nodarbojas ar jautājumiem, kas attiecas uz preču zīmju izpēti, reģistrāciju, portfeļa pārvaldi, atsavināšanu un strīdiem.

Tādējādi, šobrīd SORAINEN Latvijas Patentpilnvaroto Asociācijā pārstāv divi profesionālie patentpilnvarotie ar specializāciju preču zīmēs – Edvīns Draba un zvērināta advokāte Ieva Andersone.

Biedrība Latvijas Patentpilnvaroto Asociācija ir brīvprātīga profesionālu patentpilnvaroto savienība, kas radīta, lai rūpētos par profesionālo patentpilnvaroto augstu darba kvalitāti Latvijas Republikā, ar mērķi panākt tās atbilstību starptautiski pieņemtajiem profesionālajiem un ētiskajiem kritērijiem, kā arī veikt sabiedrības izglītošanu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.