Mēs esam saņēmuši Baltijas gada nodokļu biroja apbalvojumu no ITR European Tax Awards 2020. Apbalvojums, kas tiek piešķirts par atzīstamiem sasniegumiem un attīstību nodokļu jomā, mūsu rīcībā nonāk jau devīto reizi.

“Gadu pēc gada mēs priecājamies saņemt apbalvojumu, kas apstiprina, ka vienota nodokļu un juridiskās jomas ekosistēma Baltijas un Baltkrievijas reģionā ļauj mums sniegt klientiem vislielāko ieguvumu,” saka mūsu Nodokļu un muitas prakses grupas vadītājs Baltijā-Baltkrievijā partneris Jānis Taukačs.

Baltijas nozīmīgākie 2019. gada projekti

  • Konsultācijas vairākiem klientiem par sarežģītiem nodokļu jautājumiem, kas saistīti ar obligāciju emisiju, un palīdzība Lietuvas Republikai emitēt eiroobligācijas ar visizdevīgākajiem noteikumiem valsts aizņēmumu vēsturē (kopējā vērtība – stipri pāri 2 miljardiem EUR).
  • Pārskata sagatavošana par segto obligāciju tiesiskā regulējuma un reglamentējošo noteikumu ieviešanu Baltijas mērogā. Vienotā pieeja stiprina Baltijas tirgus konkurētspēju.
  • Konsultācijas HBO un Sky Atlantic par kopīgu populārā TV miniseriāla Černobiļa producēšanu.

Kas ir ITR, un kāpēc tas ir svarīgs

International Tax Review, daļa no Euromoney Legal Media Group, ir uzņēmumu nodokļu direktoru, politikas noteicēju un praktiķu uzticama publikācija un tiešsaistes resurss. Ik gadu ITR neatkarīgā redakcija, kuras sastāvā ir nodokļu tiesību profesori, konsultējoši praktiķi un uzņēmumu vadītāji no visas Eiropas, izvērtē pakalpojumu sniedzējus un piešķir apbalvojumu, vadoties pēc inovācijas, darba sarežģītības pakāpes un ietekmes tirgū.