29.martā tika sasaukta Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas biedru kopsapulce. Tika apstiprināts 2016.gada pārskats. Asociācijas beidri valdē ievēlējuši sekojošus pārstāvjus:

  • Uz atkārtotu termiņu tiek ievēlēti – Jānis JanevicsEva Berlaus, Kristīne Bērziņa, Sandijs Āboliņš – Ābols  un Edgars Pīgoznis.
  • Asociācijai pievienojas arī divi jauni valdes locekļi – Rūdolfs Krese un Jānis Skutelis.
  • Jaunievēlētā valde par valdes priešsēdētāju izraudzījusies Edgaru Pīgozni, kurš turpinās vadīt asociāciju.

Asociācija turpina augt un ir izveidojusi sadarbību Baltijā, kas veicinās arī turpmāku nozares attīstību.