2016. gada 15. jūnijā stājas spēkā MK noteikumi (14.06.2016. Nr. 362), ar ko Latvijā tiek ieviesta valsts nodeva par apvienošanās ziņojuma iesniegšanu Konkurences padomē. Nodevas apmērs ir atkarīgs no apvienošanās ziņojuma veida (pilnais vai saīsinātais) un apvienošanās dalībnieku kopējā apgrozījuma.

Nodeva par pilno ziņojumu:

  • EUR 4 000, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā pārskata (finanšu) gadā Latvijā ir ≥ EUR 30 miljoniem,
  • EUR 8 000, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā Latvijā ir ≥ EUR 80 miljoniem.

Nodeva par saīsināto ziņojumu ir EUR 2,000 savukārt, apvienojot uzņēmumus, kuru kopējais apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā Latvijā nesasniedz EUR 30 miljonus, apvienošanās paziņojums nav jāsniedz.