Stipendija šogad tika piešķirta maģistrantūras studentei Ilzei Ambrasai. Ilze ir LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes Profesionālā maģistra studiju programmas 2. kursa studente. Pēc Ilzes teiktā, stipendija sniegs viņai neatsveramu atbalstu maģistra darba tēmas ”Eiropas vienotā viedokļa jēdziens un problemātika Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā” izstrādē. Ar stipendijas palīdzību būs iespējams iegādāties studiju literatūru, kā arī apmeklēt kādu no ārvalstu zinātniskajām konferencēm par konkrēto tēmu.

Stipendijas svinīgā pasniegšana notika LU Fonda rīkotajā 2016./2017. akadēmiskā gada stipendiātu sumināšanas pasākumā 8. novembrī, kurā uzrunu teica arī partneris Agris Repšs.

2016./2017. akadēmiskā gadā 90 studenti no LU un citām Latvijas augstskolām šogad saņēma 19 LU Fonda stipendijas.

Detalizētāka informācija par pārējiem stipendiātiem, pieteikšanos un pārējiem nosacījumiem pieejama LU Fonda mājaslapā www.fonds.lv.