Lai 2. pensiju līmeņa mantojamība sekmīgi tiktu ieviesta praksē, INDEXO sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen ir izstrādājuši niansētu, juridiski pamatotu Valsts fondēto pensiju likuma grozījumu projektu. Jau ziņots, ka janvārī Saeimā tika iesniegta INDEXO izveidotā iniciatīva par mantojamu 2. pensiju līmeņa kapitālu, kuru portālā ManaBalss.lv parakstījuši vairāk nekā 11 000 cilvēku.

Toms Kreicbergs, INDEXO izpilddirektors: “Likuma grozījumiem jānodrošina mirušā 2. pensiju līmeņa dalībnieka mantinieku tiesības, tajā pašā laikā aizsargājot mirušā apgādājamo tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju pilnā apmērā. Sadarbojāmies ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen un izstrādājām grozījumu projektu, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses. Ar šodienu to nosūtām atbildīgajām Saeimas komisijām.”

Izstrādātais grozījumu projekts paredz, ka 2. pensiju līmeņa kapitāls tiek mantots pilnā apmērā, ja mirušajam nav bijuši apgādājamie. Ja mirušajam ir bijuši apgādājamie, tiek mantota daļa kapitāla, kamēr pārējais kapitāls tiek pārskaitīts valsts speciālajā pensiju budžetā apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksai. Grozījumu projekts pieejams šeit.

Valts Nerets, zvērināts advokāts, Sorainen: “Fondētās pensijas kapitāls ir īpašums, bet esošā kārtība nepamatoti atsavina šo īpašumu fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā. Saglabājot un nesamazinot likumā noteikto personu tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, likumprojekts paredz tiesības saņemt fondētās pensijas kapitālu mantojumā. Turklāt mantiniekam jābūt tiesībām izvēlēties ne tikai pievienot mantoto fondētās pensijas kapitālu viņa fondētās pensijas kapitālam, bet arī saņemt to naudas izteiksmē norēķinu kontā.”

Iniciatīvas atbalstītāji tiek aicināti atstāt savu balsi portālā ManaBalss.lv, lai turpinātu paust sabiedrības atbalstu mantojamības jautājumam, kamēr par to tiek lemts Saeimā.

INDEXO projekts cīnās, lai uzlabotu konkurenci un rezultātus 2. pensiju līmeņa tirgū. Projekta aizsācēju vidū ir vairāk nekā 30 veiksmīgi un sabiedrībā zināmi Latvijas uzņēmēji, tostarp kādreizējais bankas Nordea Latvijas filiāles vadītājs Valdis Siksnis, Normunds un Jānis Bergi (SAF Tehnika, Mobilly), Svens Dinsdorfs (ELKO), Juris Grišins (Capitalia), Deniss Kairāns (Colliers), ķirurgs Kaspars Feldmanis, zvērināti advokāti Filips Kļaviņš un Raimonds Slaidiņš, un daudzi citi.