Izdota jauna grāmata Interešu pārstāvības process. Skaidrojumi un komentāri, kas tapusi Sanitas Osipovas un Jāņa Plepa zinātniskajā redakcijā. Starp grāmatas autoriem ir arī Sorainen zvērināta advokāta palīdze Kate Berlaua, kas raksta par interešu pārstāvības nepieciešamību Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī.

Izmantojot zinātniskus pamatojumus un citu valstu pieredzi, grāmatā atklāta interešu pārstāvības jeb lobēšanas tiesiskā regulējuma pozitīvā ietekme uz demokrātiskas valsts darbību.

Kate Berlaua savā nodaļā uzrunā ikvienu sabiedrības locekli, nozaru asociāciju un uzņēmēju, skaidrojot, cik svarīgi ir likumu un citu normatīvo aktu tapšanas procesā piedalīties dažādu interešu pārstāvjiem. Viņa uzsver, kā lobēšanas ietveršana normatīvā rāmī ļauj nodrošināt šī procesa caurspīdīgumu, lai likums atspoguļotu visu ar to saistīto interešu kompromisu nevis kādas vienas sabiedrības grupas intereses.