Ņemot vērā būtiskākos sarežģījumus, ar ko COVID-19 izplatības laikā sastopas uzņēmēji, esam sagatavojuši audioierakstus par aktuālām juridiskām un nodokļu tēmām. Mūsu speciālisti sniegs padomus, kā pielāgoties šai bezprecedenta situācijai. Noklausieties audioierakstus Spotify un iTunes.

“Izveidojot starptautisko COVID-19 darba grupu, mēs meklējam papildu veidus, kā šīs komandas radītos materiālus padarīt pieejamus un ērti lietojamus uzņēmējdarbības veicējiem Baltijā un Baltkrievijā, īpaši – mūsu klientiem,” komentē Katri-Helen Wojtkowiak, Komercdarbības attīstības un mārketinga reģionālā vadītāja.

Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem

Audioierakstos mēs stāstīsim par šobrīd svarīgāko: darba tiesību padomi, nepārvaramas varas un grūtību punkti līgumos, vienošanās, strīdu risināšana, attiecības ar valsts iestādēm, iespējas saņemt valsts atbalstu, nodokļu jautājumi, publiskais iepirkums ārkārtas apstākļos, uzņēmumu restrukturizācija, apdrošināšana, ceļojumu ierobežojumi un daudzi citi. Plānojam regulāri publiskot jaunas epizodes, lai būtu droši, ka mēs piedāvājam visjaunāko ieskatu.

Audioierakstu saturs attiecas uz Baltijas valstīm un Baltkrieviju, – un epizodes tiek piedāvātas četrās valodās. “Tā kā ar COVID-19 saistītie jautājumi katrā valstī atšķiras, audioierakstos piedāvāsim vietējai specifikai atbilstošu saturu,” norāda Katri-Helen.