ESG sarunas 6: Pārvaldības kvalitāte – “G” ESG ietvaros

Atrašanās vieta: MS Teams Live Event
Laiks: 10:00 - 11:15, jūnijs 14, 2023
Darba valoda: Latviešu

G (governance) jeb pārvaldība ir saīsinājuma ESG senākā sadaļa. Tās uzmanības centrā vienmēr ir bijuši procesi, kā uzņēmumu pārvaldīt labāk un likt tā vadībai virzīt biznesa attīstību tā, lai uzņēmums būtu veiksmīgs un īpašnieki saņemtu peļņu. Laika gaitā prasības uzņēmumiem ir augušas un nu to vadībai ir jādomā ne tikai par finanšu rādītājiem, bet arī citu ieinteresēto pušu (darbinieki, piegādātāji, kreditori u.c.) interesēm. Tāpēc pārvaldība ir tas ESG posms, kas apvieno un nodrošina ietvaru, lai uzņēmums veiksmīgāk tiktu galā ar ilgtspējas izaicinājumiem.

Viens no pārvaldības pamatelementiem ir valdes un padomes darbības ietvars – t.i., kādi procesi un kvalitātes prasības stiprina valdes un padomes darbības kvalitāti un līdz ar to arī uzņēmuma noturību krīžu situācijās. Svarīgs elements ir kognitīvā dažādība, tai skaitā arī dzimumu balanss valdes un padomes sastāvā.

ESG sarunas 6: pārvaldības kvalitāte – “G” ESG ietvaros mēs:

  • aplūkosim, kā var stiprināt valdes un padomes darbības kvalitāti un līdz ar to arī labu pārvaldību ilgtermiņā,
  • iepazīstināsim ar idejām un vēsmām no Direktīvas (ES) 2022/2381 par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem,
  • runāsim par iespējām un izaicinājumiem no darba tiesību viedokļa, strādājot ar dažādības aspektu attiecībā uz uzņēmumu darbiniekiem.

Vebinārs notiks latviešu valodā.

Lūgums pieteikt savu dalību vebinārā, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai rakstot uz e-pastu inese.engele@sorainen.com.

Dalība vebinārā ir bez maksas.