LPVA vebinārs: Darba strīdi un to risināšana

Atrašanās vieta: Tiešaiste
Laiks: 11:00-12:30, marts 1, 2022
Darba valoda: Latviešu

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA) 1. martā aicina uz vebināru par darba strīdiem un to risināšanu.

Ar nepieciešamību risināt darba strīdu var saskarties ikviens darba devējs. Īpaši tad, ja dažādu apstākļu ietekmē darba devējs vairs nevar nodrošināt atsevišķiem vai vairākiem darbiniekiem līdzšinējos nodarbinātības noteikumus. Tāpat arī jebkurš darbinieks, nerodot savam darba tiesību jautājumam pieņemamu risinājumu uzņēmuma ietvaros, var savu aizskarto tiesību un interešu aizsardzībai izvēlēties celt prasību tiesā vai vērsties Valsts darba inspekcijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, darba strīdi ir viena no populārākajām civillietu kategorijām, kas tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesās. Izplatītākie strīdi ir par prettiesisku darba attiecību izbeigšanu, neizmaksātās darba samaksas piedziņu, kas nereti izriet no nepareizas darba laika uzskaites, kā arī par darbinieku mobinga un diskriminācijas situāciju konstatēšanu un novēršanu.

Vebinārā tiks apskatītas iepriekš minētās tipiskākās darba strīdu situācijas, kā arī cita veida strīdi, piemēram, saistībā ar darbinieka prettiesisku komercnoslēpuma izmantošanu, konfliktsituāciju risināšana ar darbinieku arodbiedrību, sniegti ieteikumi, kā darba devējam jau laikus darba strīdam sagatavoties. Tāpat vebinārā tiks apskatīts, cik plaši būtu interpretējams darba devēja pierādīšanas pienākums, kā arī, kādu aizsardzības taktiku izvēlēties, kad darba strīds jau būs nonācis tiesā. Pieskarsimies arī jautājumam par Valsts darba inspekcijas lomu un tiesībām starp pusēm pastāvošo darba strīdu risināšanā, neizpaliks arī darbinieku pret Covid-19 vakcinācijas jautājumi.

Vebināru vadīs mūsu darba tiesību speciālisti Andis Burkevics un Māris Simulis.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.