Par mani

Esmu zvērināts advokāts un specializējos dažādos svarīgos ikdienas darba tiesību jautājumos, ieskaitot – darba aizsardzības, kā arī risinu strīdus starp darba devējiem un darbiniekiem. Mani arī interesē ESG tēmas, kas saistītas ar darba tiesībām.

Profesionālās aktualitātes

Darba attiecību veidošana. Izstrādāju dažādus darba attiecību dokumentus, piemēram, darba līgumus, darba kārtības noteikumus, koplīgumus un citus iekšējos noteikumus un politiku.

Darba vides attīstība. Manis sagatavotie ziņojumi ir palīdzējuši klientiem sakārtot algas modeļu, darba laika organizācijas, opciju un motivācijas programmu, konfidencialitātes un nekonkurēšanas prasību jautājumus.

Palīdzība strīdos. Izstrādāju dokumentus un pārstāvu darba devējus, kad tiek izbeigtas darba attiecības un rodas strīdi ar darbiniekiem.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija