Seminārs: Direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju

Atrašanās vieta: Seminārs: Direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju
Laiks: 9:30-12:45, oktobris 20, 2023
Darba valoda: Latviešu

2023. gada 20. oktobrī norisināsies Tieslietu ministrijas organizēts seminārs “Direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju” (turpmāk – Direktīva). Direktīva paredz veicināt lielo uzņēmumu ilgtspējīgu un atbildīgu rīcību, paredzot uzņēmumiem ievērot pienācīgu rūpību to darbībās, lai novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām un vidi.

Semināra mērķis ir iepazīstināt Direktīvas tvērumā iekļautos uzņēmumus par prasībām, kas izriet no Direktīvā noteiktajiem pienākumiem.

Seminārā piedalīsies ilgtspējas nozarē pieredzējuši speciālisti, kuri izklāstīs prasības, kas ir noteiktas Direktīvā, un dalīsies ar sava uzņēmuma pieredzi un izaicinājumiem, veicot šos pienākumus praksē. Mūsu Latvijas biroja ESG prakses vadītāja Agita Sprūde uzstāsies par tēmu: risku vadība un rīcība vides un cilvēktiesību jomā.

Seminārs notiks klātienē un to būs iespēja vērot arī attālināti Tieslietu ministrijas YouTube kontā.